Kui oluline on tõlke alustekst?

Võib juhtuda, et tõlkebüroosse saadetakse tekst, mis on sisuliselt „mustand“. Kuna alusteksti ehk selle teksti eest, mis tõlkesse tuleb, vastutab klient, siis tuleks materjali ettevalmistamisse tõsiselt suhtuda. Ainult klient ise tunneb oma teemat kõige paremini. Tõlkimine on alusteksti materjalide sõnumi edastamine sihtkeeles võimalikult täpsel kujul.

Tõlkebürool ei ole õigust tekstist tõlkimise käigus midagi välja jätta ega omaalgatuslikult juurde kirjutada.

Kui te ei ole oma teksti korrektsuses kindel, saate tõlkebüroolt tellida ka  alusteksti toimetamise teenuse. Teeme teiega toimetamise käigus koostööd ja täpsustame vajadusel tekstiga seotud detaile.

Korrektne alustekst aitab vältida valetõlgendusi ja võite olla kindel, et teie mõtted saavad edastatud soovitud kujul.