Kui oluline on tõlke alustekst?

Võib juhtuda, et tõlkebüroosse saadetakse tõlkimiseks tekst, mis on sisuliselt alles „mustand“. Kuna alusteksti eest vastutab klient, siis tuleks materjali ettevalmistamisse tõsiselt suhtuda. Ainult klient ise tunneb oma valdkonda kõige paremini. Nn tarbetekstide puhul tähendab tõlkimine alusteksti sõnumi edastamist sihtkeeles võimalikult täpsel kujul, ilma väljajättude ja juurdekirjutusteta. See tähendab seda, et tõlkebürool ei ole õigust teksti tõlkimise käigus sellest midagi välja jätta ega omaalgatuslikult ka juurde kirjutada. Küll aga võib klient ise otsustada, kas ta soovib hiljem midagi tõlkest välja jätta.

Kui te ei ole oma alusteksti korrektsuses kindel, saate tõlkebüroolt tellida ka  teksti tõlke-eelse toimetamise teenuse. Teeme teiega toimetamise käigus koostööd ja täpsustame vajadusel tekstiga seotud üksikasju.

Korrektne alustekst aitab vältida valetõlgendusi ja võite olla kindel, et teie mõtted saavad edastatud soovitud kujul.

Telli alusteksti toimetamine