TÕLKETEENUSED

Peamised tõlkevaldkonnad:

tehnika;
juriidika;
majandus;
meedia;
reklaam;

Põhiteenused:

 • kirjalik tõlge (rõhuasetusega tehnilisel tõlkel);
 • tarkvara ja kodulehtede lokaliseerimine;
 • korrektuur ja toimetamine.
 • not displayed
Tegutseme põhimõttel „ideest lahenduseni”, et pakkuda klientidele mugavalt seotud teenuseid ühest kohast.
Vt lähemalt Miks meie?

Pädev meeskond

Professionaalsete tõlkijate ja toimetajate meeskond koosneb akadeemilise haridusega filoloogidest ja muude valdkondade spetsialistidest, kellel on vähemalt 5-aastane töökogemus, enamikul spetsialistidel on rohkem kui 10-aastane kogemus. Kui vajate rohkem teavet meie kogemustest mis tahes tõlkevaldkonnas, võtke palun ühendust.

Võrgupõhine projektijuhtimissüsteem

Meie võrgupõhine projektijuhtimissüsteem toetub võrguserveris töötavale andmebaasile, mis kindlustab kõigi vajalike teenuseetappide jälgimise reaalajas. Süsteem tagab ka  teenuse osutamisega seotud spetsialistide töövoo optimaalseima planeerimise. See omakorda tähendab lisaks kvaliteedile ka kiirust, mis on paljude meie klientide äritegevuses võtmeküsimuseks.

Konfidentsiaalsus

Järgime alati rangeid konfidentsiaalsuse põhimõtteid. Klientidel on võimalik sõlmida oma ettevõttele vajalikus vormis konfidentsiaalsusleping ja/või püsikliendileping.

KORREKTUUR JA TOIMETAMINE

Korrektuur

Hea tekst on üheselt arusaadav, järgib õigekirja ja kirjavahemärgistust.

Korrektuur võib ka eelneda teksti tõlkimisele, kui alustekst vajab arusaadavuse mõttes kohendamist. Eriti oluline on juhtida tähelepanu alusteksti korrigeerimise vajadusele selle kasutamisel mis tahes avalikus vormis.

Hea tulemuse tagab korduv teksti ülevaatamine.

Korrektuuri loeb alati teine pädev isik, mitte antud teksti tõlkija.

Toimetamine

Kvaliteetse teksti tagavad omavahel tihedalt seotud korrektuur ja toimetamine. Toimetamise käigus kontrollime nii tõlke vastavust alustekstile kui ka erialaterminite kasutust (sisuline toimetamine), sõnavalikut, lausestust, stiili jm (keeleline toimetamine).

Meilt saate tellida tekstide korrektuuri ja toimetamist ka eraldi teenusena.

Korduv ülevaatus –
kindel kvaliteet

Kujundatud teksti korral teostame esmase korrektuuri ja toimetamise nn tööfailides, misjärel tekst küljendatakse, järgides olemasolevat kujundust või luues uue kujunduse.
Seejärel vajab tekst kindlasti veelkordset ülevaatust. Samuti teeme kliendiga kooskõlastatult kõik vajalikud parandused ja täiendused tõlkemällu ja terminibaasi.

Juba kujundatud failidesse hilisemate tekstimuudatuste sisseviimisel lisandub korrektuuri maksumusele kujundusteenuse hind ajatööna.

Enne materjali kliendile väljastamist teostatakse alati viimane väljastuseelne ülevaatus.

Materjali trükkimisel soovitame kindlasti alati tellida trükieelne ülevaatus. See kujuneb kliendile kordades odavamaks kui uue tiraaži tellimine. Meilt tervikteenuse (tõlge, kujundus, trükkimine) ostmisel on see teenus paketis sees.

TÕLKEMÄLUPROGRAMMID

Mõiste ja olemus

Tõlkemälu (TM) on tõlkimise käigus tõlkija(te) poolt loodav lähte- ja sihtkeele lausepaaride ehk tõlkesegmentide kogum, mis loob kahe keele vahele seose.

TM-i eesmärgiks on eelkõige:

 • kiirendada tõlkimisprotsessi;
 • ühtlustada terminikasutust;
 • säästa kliendi raha olemasolevate tõlkesegmentide arvelt.

Ühtlasi võib klient kindel olla, et varem kooskõlastatud ja/või eelnevalt kinnitatud tekstiosad säilivad tõlkimise käigus muutumatul kujul. Kui tõlkebürool on aga ettepanekuid eelnevalt mujal tõlgitud teksti osas, siis muudatused viime sisse ainult kooskõlastatult kliendiga.

AD 3DOORS kasutab rahvusvaheliselt tunnustatuimat tõlkemäluprogrammi SDL Trados (vt www.sdltrados).
Erinevate tõlkeprojektide raames on meil kogemused töötamisest ka teiste TM-programmidega (SDLX, Star Transit, Logoport jt).

CAT-tools
Teksti kujunduse säilitamine

TM-programmide lisaeelis on võimalus säilitada kujundust minimaalse ajakuluga.

AD 3DOORS projektijuhid teevad kogu tõlkeprotsessi käigus tihedat koostööd kujundajatega. Kujundajad hoolitsevad, et tekst enne tõlkimist vajalikku tõlkeformaati tõsta ning tagavad teksti hilisema uuestiküljendamise ja kujundamise.

Kindlustame, et tõlkimise käigus pikenenud tekst ära mahuks, otsime vajadusel sobiva fondi (kui olemasolev font sihtkeeles puudub – eriti sage on see probleem vene, läti ja leedu keeles) ja vaatame, et mis tahes muud tehnilised nõuded oleksid täidetud.

Kokkuhoid küljendamiselt/kujundamiselt

TM-programmidega varem kujundatud tekstide tõlkimisel säästame oluliselt kliendi raha, sest tõlkimisele järgnev küljendamine on tänu TM-programmis sisalduvatele koodidele osaliselt eelprogrammeeritud. Samuti viib see inimliku eksimisvõimaluse küljendamisel miinimumini.
Kui varasem kujundus on olemas ja vajate vaid tõlget ja mõni teenuseosutaja küsib liiga kõrget kujundustasu, siis soovitame võtta võrdlev pakkumine meilt.

KVALITEET

quality management system

Kvaliteedi tagamiseks on ettevõttes kasutusel kvaliteedijuhtimissüsteem, mis hõlmab muuhulgas:

 • tõlkijate testimismenetlust;
 • projektijuhtimise etappide registreerimist andmebaasis;
 • koostööd kõikide projektiosaliste vahel;
 • tihedat koostööd klientidega;
 • projektide kontrolliprotseduure;
 • materjalide arhiveerimist vastavalt kokkulepitule;
 • konfidentsiaalsusnõuete täitmist;
 • klientide tagasisidet.

Kvaliteedi tagamisel on meie trumbiks teotahteline ja kogenud meeskond, kuhu kuuluvad hoolikalt valitud ja pikaajalise töökogemusega oma valdkonna spetsialistid.

AD 3DOORS teenuste kvaliteedist annavad tunnistust pikaajalised ja usaldusväärsed kliendisuhted nii Eestis kui teistes EL liikmesriikides

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Vajaksime ingliskeelse voldikuteksti tõlkimist nelja keelde (eesti, läti, leedu, vene) ja seejärel trükkimist. Varasem kujundus on olemas. Kas see on võimalik?

Jah, loomulikult. Esmalt teostame tõlke, säilitades olemasoleva kujunduse. Seejärel küljendame tõlke ja teostame vajalikud etapid kuni trükiettevalmistuseni välja. Seejärel trükime ja väljastame teile kõigis neljas keeles voldikud soovitud asukohta.

Meil on tegemist eriti mahuka tehnilise tekstiga, mis pidevalt täieneb ja on väga tähtis, et alati kasutataks samu kindlaid termineid. Kas see on võimalik?

Jah, on küll. Kasutame tehniliste tekstide tõlkimiseks spetsiaalset tõlkemäluprogrammi. Tõlkijad saavad vajalikud juhised ja kõik teie terminid salvestatakse tõlkimise käigus tõlkemällu.

Meil on vaja tõlkida väga mahukas materjal, aega on ainult nädal. Varasem tõlkemälu on ka olemas ja soovime, et olemasolevaid termineid ei muudetaks. Kas ja kuidas oleks võimalik, et tõlkimine toimuks võimalikult kiiresti ja meie väljakujunenud sõnavara kasutades?

Jah, see on võimalik. Haarame sellises olukorras projekti mitu tõlkijat, kes tõlgivad teie poolt saadetud tõlkemälu kasutades tõlkemäluserveri online-keskkonnas sama teksti paralleelselt. Nii on võimalik kindlustada teile suure projekti õigeaegne valmimine, kaotamata kvaliteedis.

Kandideerige

Pakume koostööd tõlkijatele.

Koostöösoov koos CV ja tõlkenäidistega saata: translation@ad3doors.com

Tõlkenäidis peab sisaldama ka alusteksti.