TÕLKETEENUSED

Peamised tõlkevaldkonnad:

- tehnika
- juriidika
- majandus
- meedia
- reklaam

Põhiteenused:

- kirjalik tõlge (rõhuasetusega tehnilisel tõlkel)
- tarkvara ja kodulehtede lokaliseerimine
- korrektuur ja toimetamine

 • not displayed
Tegutseme põhimõttel „ideest lahenduseni”, et pakkuda klientidele seotud teenuseid mugavalt ühest kohast.
Vaata lähemalt Miks meie?

Pädev meeskond

Professionaalsete tõlkijate ja toimetajate meeskond koosneb akadeemilise haridusega filoloogidest ja muude valdkondade spetsialistidest, kellel on vähemalt 5-aastane töökogemus, enamikul spetsialistidel on rohkem kui 15-aastane kogemus.

Teenuste projektijuhtimissüsteem

Meie teenuste projektijuhtimissüsteem toetub võrguserveris töötavale andmebaasile, mis kindlustab kõigi vajalike teenuseetappide jälgimise reaalajas. Süsteem tagab ka teenuse osutamisega seotud spetsialistide töövoo optimaalseima planeerimise. See omakorda tähendab lisaks kvaliteedile ka töö valmimise kiirust, mis on klientide jaoks sageli oluline.

Konfidentsiaalsus

Järgime alati rangeid konfidentsiaalsuse põhimõtteid. Klientidel on võimalik sõlmida oma ettevõttele vajalikus vormis konfidentsiaalsusleping ja/või püsikliendileping.

KORREKTUUR JA TOIMETAMINE

Korrektuur

Hea tõlge on üheselt arusaadav ja järgib õigekirjareegleid.

Korrektuur võib ka eelneda teksti tõlkimisele, kui alustekst vajab arusaadavuse mõttes kohendamist (vt alusteksti korrektsuse kohta lähemalt siit).
Eriti oluline on korrigeerida teksti siis, kui tegemist on selle mis tahes avalikus vormis kasutamisega (nt veebileht, trükis).

Tõlketeksti korrektuuri loeb alati teine pädev isik, mitte antud teksti tõlkija, võrreldes tõlgitud teksti kindlasti ka alustekstiga.

Toimetamine

Kvaliteetse teksti tagavad omavahel tihedalt seotud korrektuur ja toimetamine. Toimetamise käigus kontrollime nii tõlke vastavust alustekstile kui ka erialaterminite kasutust (sisuline toimetamine), sõnavalikut, lausestust, stiili jm (keeleline toimetamine).

Meilt saate tellida tekstide korrektuuri ja toimetamist ka eraldi teenusena.

Korduv ülevaatus =
kindel kvaliteet

Kui kliendilt saabuvad eelnevalt kujundatud alusmaterjalid, siis teostame esmase korrektuuri ja toimetamise nn tööfailides ehk tõlkeprogrammi sees. Seejärel tekst eksporditakse uuesti kujundusse, kus toimub küljendamine. Peale seda vajab tekst kindlasti veelkordset ülevaatust.
Kliendiga teeme koostööd alates projekti ettevalmistusest kuni lõpliku lihvi andmiseni. Töö käigus täpsustunud terminid salvestame konkreetse kliendi tõlkemällu, mida saame järgmise tellimuse korral uuesti kasutada nii terminoloogilise ühtsuse kui soodsama hinna kindlustamiseks.

Enne mis tahes materjali kliendile väljastamist teostatakse alati viimane väljastuseelne ülevaatus.

Korduv ülevaatus tähendab ka seda, et klient tutvub hoolikalt talle edastatud materjaliga, kinnitades selle õigsust. Eriti oluline on trükieelne ülevaatus materjali trükkimise korral.

TÕLKEMÄLUPROGRAMMID

Mõiste ja olemus

Tõlkemälu (TM) on tõlkimise käigus tõlkija(te) poolt loodav lähte- ja sihtkeele lausepaaride ehk tõlkesegmentide kogum, mis loob kahe keele vahele seose.

TM-i eesmärgiks on eelkõige:

 • kiirendada tõlkimisprotsessi;
 • ühtlustada terminikasutust;
 • säästa kliendi raha korduvate tõlkesegmentide arvelt.

Ühtlasi võib klient kindel olla, et varem kooskõlastatud ja/või eelnevalt kinnitatud tekstiosad säilivad tõlkimise käigus muutumatul kujul.

AD 3DOORS kasutab rahvusvaheliselt tunnustatuimat tõlkemäluprogrammi SDL Trados (vt www.sdltrados.com).
Erinevate tõlkeprojektide raames on meil kogemused töötamisest ka teiste TM-programmidega (SDLX, Star Transit, Logoport jt).

CAT-tools
Teksti olemasoleva küljenduse säilitamine

TM-programmide lisaeelis on võimalus säilitada tervikkujundust minimaalse ajakuluga.

AD 3DOORSi projektijuhid teevad tõlkeprotsessi käigus tihedat koostööd ka küljendajate ja kujundajatega. Viimased hoolitsevad, et tekst enne tõlkimist vajalikku tõlkeformaati tõsta ning tagavad teksti hilisema korrektse esitamise etteantud formaadis. Muu hulgas tähendab see tõlkimise käigus pikenenud teksti esteetilist mahutamist, vajadusel sobiva fondi otsimist (nt kui olemasolev font sihtkeeles puudub – eriti sage on see probleem vene, läti ja leedu keele puhul) ja kontrollimist, et muud tehnilised nõuded oleksid täidetud. Kui alusmaterjal on ilma kujunduseta, siis vajaduse korral loome ka uue kujunduslahenduse.

Kokkuhoid küljendamiselt/kujundamiselt

TM-programmidega varem kujundatud tekstide tõlkimisel säästame kliendile oluliselt raha ja ka aega, sest tõlkimisele järgnev küljendamine on tänu TM-programmis sisalduvatele koodidele osaliselt eelprogrammeeritud.

KVALITEET

quality management system

Kvaliteedi tagamiseks on ettevõttes kasutusel kvaliteedijuhtimissüsteem, mis hõlmab muuhulgas:

 • tõlkijate testimismenetlust
 • tõlkeprojekti etappide registreerimist
 • koostööd kõikide projektiosaliste vahel
 • tihedat koostööd klientidega
 • tõlkeprojekti etappide kontrolli
 • materjalide arhiveerimist
 • konfidentsiaalsusnõuetest kinnipidamist
 • klientide tagasisidet

Kvaliteedi tagamisel on meie trumbiks teotahteline ja kogenud meeskond, kuhu kuuluvad hoolikalt valitud ja pikaajalise töökogemusega oma valdkonna spetsialistid.
AD 3DOORS teenuste kvaliteedist annavad tunnistust pikaajalised ja usaldusväärsed kliendisuhted nii Eestis kui ka väljaspool.

Loe lähemalt MIKS MEIE?

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Vajaksime ingliskeelse voldikuteksti tõlkimist nelja keelde (eesti, läti, leedu, vene) ja seejärel trükkimist. Varasem kujundus on olemas. Kas see on võimalik?

Jah, loomulikult. Esmalt teostame tõlke, säilitades olemasoleva kujunduse. Seejärel küljendame tõlke ja teostame vajalikud etapid kuni trükiettevalmistuseni välja. Peale seda trükime ja väljastame teile neljas keeles voldikud soovitud asukohta.

Meil on tegemist eriti mahuka tehnilise tekstiga, mis pidevalt täieneb ja on väga tähtis, et alati kasutataks samu kindlaid termineid. Kas see on võimalik?

Jah, on küll. Kasutame tehniliste tekstide tõlkimiseks tõlkemäluprogrammi. Tõlkijad saavad vajalikud juhised ja kõik teie terminid salvestatakse tõlkimise käigus tõlkemällu.

Meil vajab tõlkimist väga mahukas materjal, kuid aega on ainult nädal. Varasem tõlkemälu on ka olemas ja soovime, et olemasolevaid termineid ei muudetaks. Kas ja kuidas oleks võimalik, et tõlkimine toimuks võimalikult kiiresti ja meie väljakujunenud sõnavara kasutades?

Jah, see on võimalik. Kaasame sellises olukorras projekti mitu tõlkijat. Nii on võimalik kindlustada teile suure projekti õigeaegne valmimine, kaotamata kvaliteedis.

Kandideerige

Pakume koostööd tõlkijatele.

Koostöösoov koos CV ja tõlkenäidistega saata: translation@ad3doors.com

Tõlkenäidis peab sisaldama ka alusteksti.